Το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Διενεργεί όλες τις βιοχημικές, μικροβιολογικές, ορμονικές, αιματολογικές και ανοσολογικές εξετάσεις, με ανάλογη εκτίμηση και υπεύθυνη κλινική συμβουλή.