ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Μελέτη και διερεύνηση των αιτίων υπογονιμότητος του ζευγαριού

1. Λήψη λεπτομερούς ιστορικού (οικογενειακού, ατομικού και σχέσεων του ζευγαριού)

2. Γενική κλινική, γυναικολογική, ανδρολογική, υπερηχογραφική, ενδοκρινολογική, μεταβολική και περιβαλλοντική εξέταση και εκτίμηση.

3. Μελέτη της λειτουργικότητος του σπέρματος (πλήρες σπερμοδιάγραμμα, τεστ μετά την επαφή, έλεγχος μικροβιακών παραγόντων και φλεγμονών, ειδικές γονιδιακές εξετάσεις όπου χρειάζονται)

4. Έρευνα του «δρόμου» συνάντησης του ωαρίου με το σπερματοζωάριο (υστεροσαλπιγγογραφία, υπερηχουστερογραφια, υστεροσκόπηση ή και λαπαροσκόπηση οπου ενδεικνυται).

5. Μελέτη της ποιότητος των ωαρίων και εμβρύων είτε σε αυτόματο κύκλο, είτε σε υποβοηθούμενο κύκλο κάθε μορφής. Αυτό επιτυγχάνεται με την διερεύνηση του ωοθηκικού δυναμικού με ορμονικές, μεταβολικές, και γενετικές εξετάσεις αλλά και των συνθηκών περιβάλλοντος και υγιεινής.

6. Μετά την ανεύρεση ΤΟΥ η ΤΩΝ αιτίων υπογονιμότητος, διαλέγουμε με επιστημονικά κριτήρια και σε συνεργασία με το ζευγάρι, την καλύτερη μέθοδο θεραπείας, λαμβάνοντας σοβαρότατα υπ όψιν μας κοινωνικούς, ανθρωπιστικούς και ψυχολογικούς παράγοντες.