Πιστοποιήσεις

Διαχείρισης Ποιότητος ISO 9001

Η «ΜΗΤΡΟΤΗΣ» κατέχει Πιστοποιήσεις Διαχείρισης Ποιότητος ISO 9001, EN 15224 και αδειοδότηση από τη Εθνική Αρχή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών όπως ο Νόμος Απαιτεί.